نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه و کلام دانشگاه پیام نور تهران جنوب، مدرس دانشگاه، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش برآن است خوانشی جدید از آیات  قرآن داشته باشد تا از آن به صلح و اخلاق جهانی برسد. نظریه صلح و اخلاق جهانی در پی جنگ­، تحریم­ها و معضلات جهانی موجود توسط هانس کونگ ارائه شده است. کونگ اعتقاد دارد که، خطا است اگر اسلام را دین جنگ و شمشیر بدانیم و گوهر دینی آن را نادیده بگیریم؛ زیرا تردیدی نیست که اعراب از طریق محمد نبی (ص) به سطح یک دین متعالی اخلاقی رسیدند که باایمان به خدای یگانه و یک اخلاق انسانی بنیادین مبتنی بود که اقتضائات آشکار عدالت و انسانیت برتر را در خود داشت. اسلام در اصل بیشتر مبتنی بر اخلاق بود تا شریعت. در اسلام نیز چیزی شبیه ده فرمان، بنیاد یک اخلاق مشترک انسانی وجود دارد. شکی نیست که محمد (ص) یک پیامبر اصیل و معتبر بود و از برخی جهات به پیامبران بنی‌اسرائیل شبیه و مانند بود. مسلمانان اهمیت زیادی برای این واقعیت قائل‌اند که محمد (ص) به‌مانند عیسی مسیح، که مرکز و هسته‌ی مسیحیت است، مرکز و هسته‌ی اسلام نیست. ازنظر مسلمانان کلام خدا به یک انسان مبدل نشد؛ بلکه کتاب شد و قرآن که کلمه­ی خدا و منسوب خود خداست، مرکز و هسته‌ی اسلام است. به ‌علاوه اسلام دینی است با کتاب بی ‌همتای قران که تورات یهودیان و انجیل مسیحیان را کامل می‌کند و جای آن‌ها را می‌گیرد. ازنظر مسلمانان قرآن کتابی بی‌نظیر، کامل و بسیار معتبر است و به‌ویژه اهل ‌فن آن را با جدیت فرا می‌گیرند و از حفظ قرائت می‌کنند. این پژوهش برآن است که به بررسی وجوه مواد صلح جهانی از نگاه کونگ در قرآن اشاره کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Peace and global ethics in the face of the Quran and Islam

نویسنده [English]

 • Rezvan Najafi

Doctoral student of philosophy and theology, Payam Noor University, South Tehran, university lecturer, Tehran, Iran

چکیده [English]

The theory of world peace and ethics in the wake of war, sanctions and existing world problems was presented by Hans Kong. Kong believes that it is a mistake if we consider Islam a religion of war and sword and ignore its religious essence; Because there is no doubt that the Arabs reached the level of a superior moral religion through the Prophet Muhammad (PBUH) which was based on faith in the only God and a fundamental human morality that contained the obvious requirements of justice and superior humanity. Islam was originally based more on ethics than Sharia. In Islam, there is something like ten commandments, the foundation of a common human morality. There is no doubt that Muhammad (pbuh) was an authentic and authentic prophet and in some ways he was similar to the prophets of Bani Israel. Muslims attach great importance to the fact that Muhammad (PBUH) is not the center and core of Islam, like Jesus Christ, who is the center and core of Christianity. According to Muslims, the Word of God did not become a human being; Rather, it became a book and the Qur'an, which is the word of God and attributed to God himself, is the center and core of Islam.In addition, Islam is a religion with the incomparable book of the Qur'an, which completes the Torah of the Jews and the Bible of the Christians and takes their place. According to Muslims, the Qur'an is a unique, complete and very authentic book, and especially scholars study it seriously and recite it by heart. This research aims to examine the aspects of world peace from the point of view of Kong in the Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hans Kong
 • world peace
 • global ethics
 • Holy Quran
 • Islam
 1. -قرآن کریم

  1.کونگ، هانس، (1384)، تاریخ کلیسای کاتولیک، ترجمه­ی حسن قنبری، قم  ، ادیان و مذاهب.

   2.------،------، (1387)، ساحت های معنوی ادیان جهان، ترجمه­ی حسن قنبری، قم، مرکز مطالعه و تحقیقات ادیان و مذاهب.

  1. ------،-------، (1388)، دین و اخلاق، ترجمه­ی حسن قنبری، قم، ادیان و مذاهب.

  4.------،------، (1389)، خدا در اندیشه­ی فیلسوفان غرب، ترجمه­ی حسن قنبری، قم، ادیان و مذاهب.

  5.-------،------، (1389)، زن در مسیحیت، ترجمه­ی طیبه مقدم و حمید بخشنده، قم، ادیان و مذاهب.

  1. ------،------، (1391)، هنر زیستن(تاملی در معناداری زندگی) ، ترجمه­ی حسن قنبری، قم، ادیان و مذاهب.

  7-قراملکی، احدفرامرز (1382)،تاملی در اخلاق جهانی، با تاکید بر بیانیه ی سویدلر و هانس کونگ، ش1،حکمت نامه.

  8.طبرسی، حسن بنفضل،(بی­تا) مکارم الاخلاق، تصحیح محمودبن ملاصالح بروجردی، نشر شریف رضی.

  9.طباطبایی، محمدحسین،(1393) المیزان، نشر موسسه الاعلمی للمطبوعات.

  10.حرعاملی،(1414ق) وسائل الشیعه، ج1، نشر ال البیت.

  11.مکارم شیرازی، ناصر،(1392) نشر دارالکتب الاسامیه.

  1. Kung, Hans (1976), on Being a Christian, Image Books, Doubleday, New YORZ, London, Toronto, sydny, Auckland.
  2. Kung, Hans (1980), Does God Exist? An Answer for Today, Doubelday and company. INC, Garden city, New York.
  3. Kung, Hans (1991), Global Responsibility, London: SCM press.
  4. Kung, Hans (1994), jose kuschel, kari, A Global Ethic: the Declaaration of parliament, continuum international publishing Group.
  5. Kung, Hans (1998), A Global Ethic for a Global politics and Global Economics, oxford vniversity press, New York.
  6. Küng, Hans (2007), ISLAM, Past, Present, and Future, Oneworld Book Published by Oneworld Translated by John Bowden from the German Der Islam: Geschichte, Gegenwart, Zukunft published 2004 by Piper Verlag, Munich.
  7. Küng, Hans, (1974), ON BEING A CHRISTIAN, Tranlateb by Edward Quinn.

  19. Marcus G. Singer, (1992) Generalization in Ethics, the software toolworks muitediaencyclopediaEdver.